In principal, despre .NET, VB6. C#,VB.NET, ASP.NET Apoi despre programare si multe alte chestii ... de programare.

Subscribe RSS   Mini tools List

duminică, aprilie 22, 2007

PROGRAMAREA IN .NET - PARTEA A 16-A RAPOARTE IN ASP.NET
Va rog sa folositi acest URL NOU de la
http://serviciipeweb.ro/iafblog/

Orice aplicatie trebuie sa aiba posibilitatea de a tipari datele. Pentru aceasta in VS2005 Express se poate folosi componenta Report Viewer care e free si se poate downloada de la http://www.gotreportviewer.com.

Dupa ce o instalati, o sa aveti in toolbox urmatoarea componenta:

 

 

Acum adaugam un raport care sa fie afisat de catre aplicatie – deschidem aplicatia Web si adaugam un nou item de tipul Report si il numim rptPublisher.rdlc :

 

 

Acum adaugam un nou datasource apasand pe Add New DataSource

 

 

In ecranul urmator apasam pe NewConnection si selectam baza noastra de date:

 

Putem salva conexiunea in Web.Config(desi o mai avem) si apasam Next. Pe urmatorul ecran lasam selectat "Use SQL Statements" si iarasi Next. Acum scriem codul pentru SQL:

 

SELECT IDPublisher, NamePublisher, SitePublisher

FROM Publisher

 

si iarasi Next pina se termina ( sau direct Finish).

 

Acum in WebSite DataSource ne-a aparut dataset-ul care contine Publisher

 

 

Ne ducem pe Toolbox si tragem pe rptPublisher.rdlc un Table

Ne intoarcem pe WebSite DataSources si tragem Name Publisher pe detaliu:

 

 

Acum sa verificam

Cream o noua pagina aspx, frmPublisherReport.aspx si scriem urmatorul cod(sau tragem controlul de ReportViewer si ii spunem care e raportul)

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Book.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="frmPublisherReport.aspx.cs" Inherits="frmPublisherReport" Title="Report Publisher" %>

 

<%@ Register Assembly="Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"

Namespace="Microsoft.Reporting.WebForms" TagPrefix="rsweb" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">

<rsweb:ReportViewer ID="rptPublisher" runat="server">

<LocalReport ReportPath="rptPublisher.rdlc">

</LocalReport>

</rsweb:ReportViewer>

</asp:Content>

 

In codul C# punem urmatoarele linii :

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using Microsoft.Reporting.WebForms;

 

public partial class frmPublisherReport : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

BookObjects.ColPublisher publishers = new BookObjects.ColPublisher();

publishers.Load();

ReportDataSource rds = new ReportDataSource("DataSet1_Publisher",publishers);

rptPublisher.ProcessingMode = ProcessingMode.Local;

rptPublisher.LocalReport.DataSources.Add(rds);

rptPublisher.LocalReport.Refresh();

 

}

 

}

 

Si modificam fisierul rdlc deschizindu-l cu notepad-ul si scriind urmatoarele:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">

<DataSources>

<DataSource Name="BookConnectionString">

<ConnectionProperties>

<ConnectString />

<DataProvider>SQL</DataProvider>

</ConnectionProperties>

<rd:DataSourceID>c649d533-64c3-42b6-9805-19adbfccd468</rd:DataSourceID>

</DataSource>

</DataSources>

<BottomMargin>1in</BottomMargin>

<RightMargin>1in</RightMargin>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>

<InteractiveWidth>8.5in</InteractiveWidth>

<rd:SnapToGrid>true</rd:SnapToGrid>

<Body>

<ReportItems>

<Table Name="table1">

<Footer>

<TableRows>

<TableRow>

<TableCells>

<TableCell>

<ReportItems>

<Textbox Name="textbox7">

<rd:DefaultName>textbox7</rd:DefaultName>

<ZIndex>1</ZIndex>

<Style>

<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>

<PaddingRight>2pt</PaddingRight>

<PaddingTop>2pt</PaddingTop>

</Style>

<CanGrow>true</CanGrow>

<Value />

</Textbox>

</ReportItems>

</TableCell>

</TableCells>

<Height>0.45833in</Height>

</TableRow>

</TableRows>

</Footer>

<Left>0.5in</Left>

<DataSetName>DataSet1_Publisher</DataSetName>

<Top>0.25in</Top>

<Width>6.5in</Width>

<Details>

<TableRows>

<TableRow>

<TableCells>

<TableCell>

<ReportItems>

<Textbox Name="txtName">

<rd:DefaultName>Name</rd:DefaultName>

<Style>

<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>

<PaddingRight>2pt</PaddingRight>

<PaddingTop>2pt</PaddingTop>

</Style>

<CanGrow>true</CanGrow>

<Value>=Fields!Name.Value</Value>

</Textbox>

</ReportItems>

</TableCell>

</TableCells>

<Height>0.45833in</Height>

</TableRow>

</TableRows>

</Details>

<Header>

<TableRows>

<TableRow>

<TableCells>

<TableCell>

<ReportItems>

<Textbox Name="textbox1">

<rd:DefaultName>textbox1</rd:DefaultName>

<ZIndex>2</ZIndex>

<Style>

<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>

<PaddingRight>2pt</PaddingRight>

<PaddingTop>2pt</PaddingTop>

</Style>

<CanGrow>true</CanGrow>

<Value>Name</Value>

</Textbox>

</ReportItems>

</TableCell>

</TableCells>

<Height>0.45833in</Height>

</TableRow>

</TableRows>

</Header>

<TableColumns>

<TableColumn>

<Width>6.5in</Width>

</TableColumn>

</TableColumns>

<Height>1.375in</Height>

</Table>

</ReportItems>

<Height>2in</Height>

</Body>

<rd:ReportID>9f0247a8-15fe-4ef9-962e-c4c670524163</rd:ReportID>

<LeftMargin>1in</LeftMargin>

<DataSets>

<DataSet Name="DataSet1_Publisher">

<rd:DataSetInfo>

<rd:ObjectDataSourceType>Publisher</rd:ObjectDataSourceType>

<rd:TableName>Publisher</rd:TableName>

</rd:DataSetInfo>

<Query>

<rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner>

<CommandText />

<DataSourceName>BookConnectionString</DataSourceName>

</Query>

<Fields>

<Field Name="IDPublisher">

<rd:TypeName>System.Int32</rd:TypeName>

<DataField>IDPublisher</DataField>

</Field>

<Field Name="Name">

<rd:TypeName>System.String</rd:TypeName>

<DataField>Name</DataField>

</Field>

<Field Name="Site">

<rd:TypeName>System.String</rd:TypeName>

<DataField>Site</DataField>

</Field>

</Fields>

</DataSet>

</DataSets>

<Width>9.75in</Width>

<InteractiveHeight>11in</InteractiveHeight>

<Language>en-US</Language>

<TopMargin>1in</TopMargin>

</Report>

 

 

Acum , rulind pagina, observam ca se poate exporta raportul in Excel si PDF – mai mult decit sufficient:

 

Data viitoare vom vedea acelasi raport in WindowsForms...

 

Linkuri utile:

http://www.gotreportviewer.com/ - in partea dreapta aveti exemple de aplicatii care fac diverse – genereaza automat fisierele rdlc, scot automat fisierele Excel si multe altele

SQL Server Reporting Services – pentru utilizarea avansata a rapoartelor.

Post page: http://serviciipeweb.ro/iafblog/2007/04/22/PROGRAMAREA+IN+NET+PARTEA+A+16A+RAPOARTE+IN+ASPNET.aspx

Weblog post by 'admin' on 'PROGRAMAREA IN .NET - PARTEA A 16-A RAPOARTE IN ASP.NET'

Categories:.NET;programare;tutoriale

0 Comments:

Trimiteți un comentariu

Links to this post:

Creați un link

<< Home

 
Acest blog s-a mutat la http://www.serviciipeweb.ro/iafblog/